ESKE ALYANS POSIB ANT FANMI LAVALAS E PLATFÒM PITIT DESALIN ?

Par Jean-Marie Mondésir

Nou raple n biwo kwòdinasyon pati fanmi lavalas la te pran desizyon mete ansyen senatè Moise Jean-Charles ak depite Anel Belizaire deyò nan pati ansyen prezidan Aristide la. Dirijan yo te konsidere 2 palmantè sa yo pat respekte desizyon ki te pran nan direktwa pati a. Si desizyon sa te rive pran kont 2 palmantè ki toujou deklare yo se manm mouvman an, nou kwè mezi sa pat pran san yo pa konsilte ansyen prezidan an ki se sekrete jeneral avi pati sa. Kidonk, nou pa kwè alyans politik ta posib ant lidè platfòm pitit Desalin lan ki se Moise Jean-Charles ak Doktè Maryse Narcisse kandida prezidansyèl pati Fanmi lavalas pou eleksyon k ap vini yo; menm si tou 2 kandida sa yo vize menm kliyantèl nan baz popilè yo.
Nou rete kwè mouvman lavalas la mare kòd lonbrik li ak ansyen prezidan Aristide. Se misye ki toujou rete yon sel kòk chante pou ideyoloji mouvman sa a. E li konsidere kòm yon dirijan trè popilè sou sènn politik peyi a. Fok nou genyen kouraj pou n di mouvman lavalas sa kreye anpil desepsyon pou militan serye ki te adere ak filozofi mouvman sa. Tout sa Aritide t ap repwoche ansyen rejim yo, se menm bagay la pati a ou regwoupman lavalas la repwodwi : koripsyon, gaspiyaj, asasina, dilè dròg, lit enflyans ak anpil zak kriminel. Aksyon malonèt sa yo vin diminye fòs ak kredibilite pati Aristid ap dirije a. Daprè konstitisyon an  ansyen prezidan an ki pat janm fini okenn nan 2 manda li yo pa pakab patisipe nan kous elektoral la sou okenn fòm.
Dirijan pati sa refize admet te genyen anpil erè ki te fèt e yo pa vle nonplis rekônet anpil erè patizan yo te fè sou non pati a. Dirijan pati fanmi lavalas la toujou kontinye pran mas pèp la pou valiz.
Doktè Maryse Narcisse pa genyen krediblite tankou ansyen prezidan an, anpil moun panse madanm sa, se yon maryonèt li ye e li pa genyen okenn kolonn vetebral pou l dirije peyi a. Anpil moun panse genyen twòp pwoblem e pati lavalas sa pa pwopoze okenn solisyon serye pou rezoud yo. Pou sa ki konsènen ansyen senatè Moïse Jean-Charles, tout moun wè se yon demagòg k ap itilize menm diskou ak ansyen prezidan Aristide, men li pa genyen anyen serye nan baz politik li. Misye ap chache imite lidè mouvman lavalas la nan denonse enjistis men li pa genyen okenn solisyon vyab pou ranvèse kondisyon mizerab moun ki pòv yo nan peyi a. Genyen anpil konfizyon nan aksyon politik li yo; yon lè li patizan rache manyòk nan fè manifestasyon kraze brize pou chase Mateli nan tèt pouvwa a. Yon lòt lè Moise deklare li p ap patisipe nan eleksyon ak Mateli sou pouvwa. Kou lidè magwouyè yo tande genyen lajan k ap distribye pou sipòte pati k ap patisipe nan eleksyon yo, yon bann gran mangè pote boure pou enskri pati ou regwoupman politik yo. Bridsoukou Moise pran tèt yon platfòm politik pou pran pouvwa defason demokratik. Tout moun vle tante chans yo komsi peyi a se yon laboratwa pou tout magwouyè vin ekzese dwa konstitisyonel yo.
Nou rete kwè anpil kandida bral pran desepsyon nan eleksyon k ap vini la yo. Alyans politik pou ta ranpote viktwa nan eleksyon se pa sa peyi dayiti bezwen nan moman sa. Nou bezwen yon pwogram politik chifre ki kapab konbat koripsyon, kreye lariches, ogmante pwodiksyon nasyonal la, sispann fè gaspiyaj resous leta e mète lod nan enstitisyon piblik nou yo. Pwoblèm peyi a se bann pati politik san òganizasyon sa yo ki pa genyen yon ekip ni pwogram ki fè le yo rive nan tet pouvwa a anyen serye pa kapab fonksyone byen.

Antouka pèp la p ap neglije chwazi yon lòt Joseph Michel Martelly nan figi yo. Ann rete gade e anpil kandida depaman sa yo genyen pou sezi anba vèdik mas popilè sou tout teritwa peyi a. Genyen yon bann lidè ki konnen se selman Pòtoprens ki peyi dayiti, yo bliye si teritwa a konpoze 10 depatman, 142 komin e 560 seksyon kominal. Nou rete ap gade lajan ki pral gaspiye nan fè kanpay pou eleksyon yon bann madigra ak tyoul kominote entènasyonal yo  ki swete genyen pouvwa pou dechèpiye peyi dayiti. Nou pran ti chèz ba nou pou n obsève rezilta kandida mal pou wont sa yo ki vle vin dirije yon nasyon ki chaje ak pwoblèm.

Jean-Marie Mondesir
Sitwayen Pòsali
Editè Port-salut magazine

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s