ABA MAGOUYÈ KI VLE REKIPERE REVOLT POPILÈ A …

Eske mas yo dwe kite magouyè rekipere revandikasyon yo pou regle zafè pèsonel yo ak Jovenel Moise? Nou rekonet prezidan an ap travèse yon peryod difisil paske otorite li konteste sou tout teritwa peyi a. Tout gwoup sosyal yo mande li pou l rache manyòk li bay te a blanch.

Jounen vandredi 27 septanm nou te pran ti chèz ba nou pou n gade sou tout rezo sosyal yo ak magazin anlign yo imaj ak videyo kouman mas pèp la tap mobilize pou revandike dwa yo lan yon mouvman revolt kont prezidan ak rejim PHTK. Pèp la leve kanpe pou revandike dwa li pou l viv lan meyè kondisyon aprè 32 mwa Prezidan Jovenel lan tèt pouvwa a. Pèp la pako jwenn okazyon goute okenn pwomès prezidan te fè lan kanpay li pou soulaje mizè moun kap viv lan sityasyon difisil yo.

Okenn moun pa bezwen linèt pou konstate gravite mizè pèp la e bagay yo rèd pou tout manman ak papa pitit lan milye pòv yo. Jounen 27 septanm montre aklè pèp la pa lan griyen dan ak okenn dirijan k ap pran woulib sou do soufrans li. Konsta klè kou dlo kòk Jovenel Moïse pa genyen okenn kredibilite pou chanje kondisyon lavi moun ki lan bidonvil yo. Nou remake anpil magouyè ak mesenè e raketè politik ap chache rekipere aksyon mobilizasyon mas pèp la pou regle pwop koze yo ak prezidan Jovenel Moise. Reyaksyon yo demontre se prezidan an ki enpakab jwenn solisyon ak problem yo aloske yo tout moun konnen byen se sistèm lan ki bati pou pigwo toupizi moun ki pi fèb yo.

Nou tande yo prè pou ranplase prezidan Jovenel Moïse kòmsi yo genyen solisyon pou rezoud tout problèm pèp la. Swadizan opozisyon nou wè la ki te kache lan jounen 27 septanm lan paske blan meriken te menase yo l ap koupe viza yo si yo pa sispann anpeche lapè sosyal ak devlopman ekonomik lan peyi dayiti. Lè n ap gade aktè k ap envesti tout media pou revandike lan nom pèp la e nou pa janm tande kouman yo pral chache rezoud problèm chomaj, lavichè, sante, edikasyon, koripsyon ak kontreband. Nou tande yon estasyon radyo k ap voye monte tout la jounen bay manti e kritike rejim lan ak lòt sitwayen k ap travay pou byen peyi yo. Nou panse demokrasi pa vle di banbòch demokratik pou sal repitasyon moun ki envesti lan peyi a.

Lajistis ta dwe kapab jwe wòl li kòm sa dwa san enjerans politik. Klima divizyon ak diskriminasyon magouyè yo ap propaje pou yo kapab reyalize objektif yo se aksyon ki domajab anpil pou nasyon an. Yon vre patriyòt pa preche rayisman ak entolerans li travay pou blayi lanmou, pataj, linyon, solidarite, antrèd kominotè.

Nou remake anpil moun ki chwazi envesti lajan yo lan peyi a pou kreye travay se yo ki viktim aloske senatè, depute e minis ki t ap woule lan rejim lan pa genyen okenn kè sote. Nou trouve li pa nomal pou yon gwoup magouyè dèyè ranplase Jovenel Moïse aloske yo genyen men yo tranpe byen fon lan vòlè, koripsyon ak traktasyon politik. Nou p ap janm dakò se Jovenel Moïse selman ki pou ale, fòk pèp la koumanse manyen manm tout moun ki t ap benefisye pouvwa a. Nou rete konsekan ak konviksyon nou, nou dakò ak tout group k ap batay pou chanje sistèm peze souse a .

Nou toujou di se konstitisyon peyi a ki se baz koripsyon pouvwa ekzekitif ak pouvwa legislatif. Moun k ap reflechi dwe konnen se konstitisyon an ki chwazi yon modèl sosyete ki pa kapab reponn ak reyalite sosyoekonomik peyi dayiti. Modèl konstitisyon 87 e ki amande lan 2011 se veritab sous tout chirepit ki genyen antre moun anwo ak moun anba. Sitwayen ki vle kondisyon mas pèp amelyore dwe batay pou chanje estatukwo ki la jounen jodia.

Si nou panse voye Jovenel Moïse ale paske li antoure yon bann sansi nou pa genyen okenn problèm ak sa e nou ta swete pou palmantè ki t ap naje lan koripsyon dwe jwenn ak kòlè mas pèp la. Nou fè pati gwoup moun ki swete chanjman lan kondisyon sosyoekonomik mas pèp la e nou konte kanpe ankwa kont kowonpi sanguinè ak mesène politik ki vle rekipere revandikasyon moun ki pòv yo pou regle koze zanmi ak klan politik yo.

Nou rete soude ak sitwayen ki t ap batay pou kwape sistèm enjis ki ap ranfose mizè moun ki pov yo. Nou p ap janm dakò pou se moun ki chwazi envesti k ap peye konsekans movez gouvenans yon rejim. Kesyon bloke peyi pou fose prezidan Jovenel Moïse remèt pouvwa se pa yon bon solisyon. Brile, piye, kraze byen ak komès moun ki pa siye kajou ak politik se yon enjistis enpadonab. Pran lajan lanmen yon sektè ekonomik pou fòse demisyon yon prezidan pou n defann enterè pèsonel ou zanmitay se pa solisyon ideyal pou chanje kondisyon lavi 7 milyon jenn san espwa.

Lan kondisyon bagay yo ap dewoule la kote pèp la ap sibi konsekans movèz fwa yon gwoup ektremis ki pa vle dialogue lan enterè peyi a, nou rete kwè se kategori ayisyen sa yo ki prefere pase souverènnte nasyon an anba pye pou yo kapab atenn objektif politik yo. Se domaj pouvwa ekzekitif la telman fèb, li pa genyen kapasite pou l reponn ak reyalite politik yo. Chak tan prezidan Jovenel Moise aprann administrasyon Trump kontinye ap soutni li san rezèv li eseye fè rezistans san pou otan pran gwo mezi pou chanje kondisyon lavi moun ki lan milye pov yo.

Konsekans peyi lock p ap janm fasil pou okenn fanmi ki lan katye popilè yo e se pa demisyon prezidan k ap rezoud problèm yo … se yon travay tèt ansanm lan respè youn genyen pou lòt pou kwape sistèm retrograd la ki anpeche avansman moun k ap viv lan katye difisil yo. Nou dakò ak manifestasyon san vyolans pou fòse otorite yo pran konsyans chanje kondisyon lavi moun lan katye popilè yo. Nou denonse tout blokaj ak derapaj ki koze anpil moun pedi lavi yo. Fòk nou pa bliye konsekans blokaj ak derapaj akòz dirijan iresponsab se moun ki pòv k ap sibi li sou tout teritwa peyi a. Li enpotan pou n rete vijilan pou kwape tout magwouyè k ap pran avantaj sou revandikasyon legitim pèp la.

Jean-Marie Mondésir

Sitwayen angaje Dumont.

Paroissedumont.Tumblr.com

Radio-Dumont.port-salut.net

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s