ESKE SEKIRITE AYISYEN ASIRE AK MODEL DIRIJAN SA YO?

Tout moun konnen youn lan obligasyon otorite leta yo genyen se garanti sekirite sitwayen yo anndan kou andeyo peyi a. Li pa posib ni akseptab pou chef gouvennman an poze kondisyon pou anpeche yon sitwayen rantre lakay li. Nou konprann genyen yon etadijans sanite e chak moun dwe fe jefo pou evite propaje maladi Kowonavirus la. Men otorite yo pa kapab fose yon sitwayen ki deyo respekte yon seri kondisyon san sipo leta. Fok nou pa bliye konstitisyon an garanti tout sitwayen dwa sikilasyon, dwa proteksyon pou sekirite li. Kidonk, mezi gouvennman an pa dwe vyole dwa konstitisyonel sitwayen yo pou mezi dijans sanite.

Josué Lexidor:

« Zafè leta mete baryè pou anpeche ayisyen ki bare nan lòt peyi yo antre nan peyi a se yon vyolasyon flagan dwa moun Nan tout peyi nan mond lan leta asire antre sitwayen peyi yo ki bare nan lot peyi.

Gen moun se achte yo tal achte,jounalis ki ta kouvri evènman,menm gen moun ki tal we fanmi yo ki bloke lotbo a ki bezwen tounen lakay yo,moun sa yo te gen yon bidjè,lè lajan yo fini genyen ki gendwa se nan lari yo ye Premye minis lan mande pou moun sa yo antre fòk yo gen yon atestasyon tès ki montre li teste négatif de kowona.

Non selman se pa tout kote li fasil pou moun fè tès,lè fini menmsi moun lan gen kowona nou ta dwe ka resevwa se sitwayen peyi a li ye nou paka jetel Leta dwe metel prè poul resevwa moun sa yo epi teste yo le yap antre sak pou ale an karantèn ale an karantèn.

Premye minis lan mande tou pou moun sa yo apre yo fin bay papye tès ke yo teste negatif pou yo fè rezevasyon otèl pou yo pase 14 jou,e non otèl premye minis lan egzije moun yo fè rezèvasyon an se otèl wap peye plus ke 100 dola us par nwit, imajine pou moun sa yo peye prè de 1500 dola us pou 14 jou yap fè nan otèl sa yo!

Se grav. Nan pil milyon sa yo leta ap resevwa a ke leta amenaje kèk kote pou resevwa moun yo!

Josue Lexidor Matin Debat

(Chèz Louko Désir an vid)

https://portsalutmagazine.wordpress.com/2020/04/21/eske-leta-jwe-wol-li-lan-sekirite-sitwayen-yo/ portsalutmagazine.wordpress.com/2020/04/21/eske-leta-jwe-wol-li-lan-sekirite-sitwayen-yo/

1 commentaire

 1. SAN SOLIDARITE YOUN AK LOT PA GENYEN ANYEN KAP CHANJE LAN PEYI DAYITI …

  Solidarite se youn lan vale fondamental nou genyen kom pep e se sa kite konsidere lantan lontan kom fos nou. Aprè endepandans nou kom pep ki te sibi esklavaj sistem kolonyalis peyi lafrans, nou pat neglije pote konkou eksperyans lit nou pou ede lot pep ki tap pase tray ak enjistis lotbodlo. Pouki rezon nou pa rive chwazi fe solidarite antre nou pou n chanje lavi zanmi ou vwazen ki rete tou pré lakay nou oubyen kap viv lan kominote lakay nou.

  Lan kondisyon nou we peyi dayiti ap evolye la kote koripsyon, kontreband, ensekirite, gaspiyaj, chomaj, laviche ap fin dechepiye tout enstitisyon ki lan peyi a, si nou refize pran chimen dyalog ak konpreyansyon pou n idantifye problèm sosyete a e chache ansanm solisyon yo, pita kapab pi tris pou moun ki pov yo lan peyi dayiti. Nou genyen entere pou n travay lan respé youn genyen pou lot pou n mete men ansanm pou boujonnen lespwa pou sa ki feb yo.

  Kritike san pwopoze solisyon se pa sa ki enpotan pou peyi a. Nou tout dwe konsyan difikilte ki genyen yo grav anpil e yon sel dirijan pa kapab jwenn solisyon ak tout problèm yo. Nou rete kwe si tout ayisyen pran konsyans peyi a bezwen patisipasyon ak kontribisyon yo pou l vanse lan chimen progré anpil sitwayen ki retrete lan diaspora ap vin bay kout men pou amelyore kondisyon sosyoekonomik fanmi ki pov lan bidonvil ak milye peyizan peyi dayiti.

  https://lavoixdedumont.tumblr.com/post/181539484633/san-solidarite-pa-genyen-anyen-kap-chanje-ann

  J'aime

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s